Werkvormen

Bennema Consultancy B.V. is in de positie om in verschillende vormen met de opdrachtgever samen te werken.
De werkzaamheden kunnen uitgevoerd worden:

1)   op basis van extern advies; bestede dagdelen

2)   op basis van een interimovereenkomst

3)   op basis van een projectovereenkomst

4)   op basis van een parttimeovereenkomst

Afhankelijk van de situatie, behoefte en de casus zal in overleg met de opdrachtgever gekozen worden voor de meest wenselijke samenwerkingsvorm.